DE STUDIEKRING

De Studiekring Haaften is in 1946 opgericht door de huisarts (J. Wiersma) en de directeur van de steenfabriek (W. van Lookeren Campagne).

Hun doel was op laagdrempelige basis ontspanning en kennis te creëren voor de inwoners van de gemeente Haaften, die destijds uit de dorpen Haaften, Hellouw en Tuil bestond. Het aanbod van ontspanning en kennis werd gerealiseerd door een breed scala aan presentaties en excursies te realiseren, voornamelijk in de winterperiode. Nog steeds is dit doel actueel.

De laagdrempeligheid uit zich doordat iedereen voor een gering bedrag een presentatie kan bijwonen of aan een excursie kan deelnemen. Voor €17,50 per jaar kan men lid worden. Het lidmaatschap geldt voor een adres, ongeacht het aantal bewoners. Leden hebben vrij toegang tot alle presentaties en genieten korting bij excursies en andere activiteiten. Gasten zijn altijd welkom. Zij betalen een bedrag voor het incidenteel bijwonen van een presentatie.

Er zijn al veel sprekers geweest die interessante presentaties verzorgden. Ook werden er theatervoorstellingen, muziek- en toneelavonden georganiseerd. Onder de sprekers waren Pierre Janssen, dr. Van Goudoever, Anton Geesink, dr. Jan Terlouw, prof. dr. L.de Jong, Doekle Terpstra, Appie Baantjer, Nel Kars, prof. dr. Jozien Bensing (winnaar Spinozapremie 2006), Wim Daniëls, Herman Pleij en Rob de Wijk. Daarnaast vele minder bekende sprekers die enthousiast vertelden over hun beroep, hobby of passie.

De activiteiten vinden plaats van september tot april. 

Alle activiteiten worden vooraf bekend gemaakt via de nieuwsbrief aan de leden en een publicatie in de dag-, streek- en weekbladen, de kabelkrant en soms via het gemeentelijk digibord. 

De locatie voor de presentaties is meestal multifunctioneel centrum de Burcht van Haeften te Haaften, aanvang 19.30 uur.