Programma 2023-2024

We hebben weer een afwisselend programma samengesteld waarvan de aftrap plaatsvindt op vrijdagmiddag 22 september.
We zijn dan te gast bij Studio AtKris, Dreef 22 in Haaften, waar eigenaar Krista van
Oudheusden in haar studio ons wijzer maakt in de wereld van vintage, design en antiek.

Op woensdagavond 4 oktober om 20.00 uur hopen we
in de Burcht van Haeften historicus, presentator,Maarten van Rossem te ontvangen,
hij komt spreken over de Europese samenwerking.

Bijna iedereen kent hem als schrijver en als presentator.
Hij is gespecialiseerd in de geschiedenis en de politiek van de Verenigde Staten.
Van Rossem treedt regelmatig op in televisie-uitzendingen en is te horen in
podcasts waarin hij zijn visie geeft op een of meer maatschappelijke thema’s.
Ook schrijft hij columns, heeft een eigen glossy genaamd Maarten! en heeft
jaarlijks een eigen Maarten!-scheurkalender.
Van Rossem zegt: “mensen vinden mij een mopperaar, maar in wezen heb ik
een blijmoedige kijk op de wereld”. Na de pauze is gelegenheid om vragen te stellen.
Leden hebben zoals gebruikelijk gratis entree.
Uiteraard zijn gasten altijd welkom! Zij betalen €7,50 entree.

Woensdagavond 29 november kunnen we een vertegenwoordiger van het Wolvenmeldpunt
begroeten. Vanzelfsprekend is het thema ‘De Wolf’, een hot item in Nederland en in onze regio.

Zaterdagmiddag 16 december willen we weer deelnemen aan de kerstfair die de
Oranjevereniging organiseert.

Woensdagavond 28 februari 2024 is de heer Klaas Tammes onze gastspreker. We mochten
deze boeiende spreker al eerder beluisteren. Deze avond brengt hij twee onderwerpen voor
het voetlicht: ‘De biografie van Hans Gruijters’ en ‘De eerste 10 vrouwelijke burgemeesters’.

Woensdagavond 27 maart 2024 zal de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) voor ons een presentatie verzorgen.

Nadere informatie over de bijeenkomsten wordt vroegtijdig bekend gemaakt aan de leden en gepubliceerd in de week- en streekbladen.