1961 - 1962

1961 - 1962

28 september 1961

Excursie

museum "Van Speeldoos tot Pierement"

19 oktober 1961

dhr. S.J. de Boer (Herwijnen)

ledenvergadering

16 november 1961

dr. J.H. Jager Gerlings

De Sahara

15 december 1961

W. van der Veer

De wereld waarin wij leven

18 januari 1962

H. Wielek

Vrijetijdsbesteding

15 februari 1962

J. van Doveren

Het circus

16 maart 1962

mr. C.H. van Gorcum

Problemen ruimtelijke ordening

6 april 1962

Johan Lauxstermann

"Job" van Joseph Roth

Copyright © All Rights Reserved