Over ons

Studiekring Haaften is opgericht in 1946 met het doel de culturele en maatschappelijke ontwikkeling van de leden te bevorderen.

 

Dat gebeurt door het houden van lezingen. Aanvankelijk werden die gehouden door eigen krachten of door welwillende familieleden, maar na enkele jaren was die voorraad uitgeput en van toen af werden sprekers van buiten de Studiekring uitgenodigd. En zo is het gebleven, tot nu toe.

 

Niet alleen zijn er in al die jaren meer dan vierhonderd sprekers geweest, maar er werden ook theatervoorstellingen, muziek- en toneelavonden georganiseerd. Onder de sprekers waren, om maar enkelen te noemen de Oost-Europa specialist dr. Van Goudoever (in de tijd van de omwenteling aldaar), Anton Geesink, dr. Jan Terlouw, prof. dr. L. de Jong, Doekle Terpstra, prof. dr. Jozien Bensing (winnaar Spinozapremie 2006), Wim Daniëls, maar natuurlijk ook minder bekende mensen. De onderwerpen verschillen altijd sterk.

 

Bij het 50-jarig bestaan in 1996 werd een gedenkboek uitgegeven, dat een bestseller werd. Het is al lang uitverkocht, maar er is nog steeds vraag naar. De bibliotheek in Haaften heeft het in haar collectie.

Bj het 70-jarig bestaan in 2016 is opnieuw een Jubileumboek uitgegeven. Dit boek kreeg de titel "Haaften, Hellouw en Tuil, verrassend anders". Hierin zijn foto's van de drie dorpen weergegeven die oude èn huidige situaties tonen. Voor dit Jubileumboek was, en is nog steeds, veel belangstelling.

 

De avonden die de Studiekring organiseert, ongeveer zes per seizoen, worden gehouden in het winterseizoen van oktober tot en met april, als regel in het Kulturhus te Haaften. Ze zijn bedoeld voor de leden van de Studiekring, maar gasten zijn ook altijd welkom. Niet-leden betalen een kleine bijdrage per lezing.

 

Iedereen kan lid worden van de Studiekring. Voor de kosten hoeft men het niet te laten: momenteel € 15,00 per seizoen per huisadres. Voor meer informatie wendt u zich tot het secretariaat.

 

Wie belangstelling heeft kan bellen met 06 - 21 91 44 04 (secretariaat).

E-mailen kan ook naar info@studiekringhaaften.nl (zie ook onder het tabblad contact)

 

 

 

Bestuur samenstelling:

 

Mark de Boer - voorzitter

Beppie van Doorn - Hak - secretaris

Willy van Oort - penningmeester

Chris Sterrenberg - lid

Copyright © All Rights Reserved